Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Podaruj 1 % podatku

Zwracamy się do Rodziców oraz wszystkich Sympatyków naszej szkoły o ponowne wsparcie jej działalności 1% swoich podatków. 

Przekazując 1% podatku na działalność Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie pomagamy realizować jej zadania statutowe, mające na celu wychowanie młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Aby przekazać 1% podatku, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) według następującego wzoru:

UWAGA – BARDZO WAŻNE!
Przekaz 1% podatku odbywa się za pośrednictwem Fundacji Nauki i Wychowania, która obsługuje różne dzieła salezjańskie, dlatego w rubryce „Informacje uzupełniające” prosimy o wpisanie: Wpłata na Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie.

Dziękujemy!