Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbędą się we wtorek 12 września.
Godzina 17:00 – liceum
Godzina 18:30 – gimnazjum

Zebrania rozpoczną się od spotkania z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej.
Zebranie rodziców uczniów klasy 3C liceum odbędzie się w późniejszym terminie.

>