Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Klasa A – humanistyczno – lingwistyczna

Liceum 4 – letnie /dla absolwentów szkół podstawowych/

Oddział A, w tym:

A1

A2

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia.

Warto wiedzieć, że:

 

Pozostałe klasy liceum 4 – letniego: