Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Konsultacje

Drodzy Uczniowie,

Procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

Załącznik nr 1 – zgoda rodzica na udział w konsultacjach

Załącznik nr 2 – zgoda pełnoletniego ucznia na udział w konsultacjach

Konsultacje – harmonogram