Na podstawie § 61 statutu Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na rok szkolny 2022/2023.

Uczniowie umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie poprzez dostarczenie do 25 lipca 2022 roku do godz. 15.00 następujących dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

  • szkolna karta informacyjna (do pobrania ze strony lub z sekretariatu szkoły);

  • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem);

Ostateczne ogłoszenie listy uczniów, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie nastąpi 26 lipca 2022 roku do godz. 10.00.

 

Wniosek rekrutacja uzupełniająca – wersja pdf

Wniosek rekrutacja uzupełniająca – wersja word