Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Regulamin rekrutacji

Zachęcamy także do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 100 punktów, w tym:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów, w tym:

Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.