Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Regulamin rekrutacji

Zachęcamy także do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 • szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 punktów
 • wynik z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów
 • wynik z matematyki – maksymalnie 18 punktów
 • wynik z I przedmiotu – maksymalnie 18 punktów
 • wynik z II przedmiotu – maksymalnie 18 punktów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • wynik z języka polskiego – maksymalnie 20 punktów
 • wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie  – maksymalnie 20 punktów
 • wynik z matematyki  – maksymalnie 20 punktów
 • wynik z biologu, chemii, fizyki i geografii  – maksymalnie 20 punktów
 • wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  – maksymalnie 20 punktów

Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jednemu procentowi w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.