Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Rekrutacja 2019

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Do końca stycznia Kurator Oświaty wyznacza terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Do końca lutego dyrektorzy szkół ogłaszają regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych