Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl, portaledukacyjny.krakow.pl, kuratorium.krakow.pl oraz na naszej stronie internetowej salezjanie.com w zakładce REKRUTACJA 2020 niezwłocznie po opublikowaniu.

Projekt harmonogramu rekrutacji – do konsultacji społecznych