Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Rekrutacja 2021 – listy kandydatów zakwalifikowanych

Na podstawie § 61 statutu Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na rok szkolny 2021/2022.

 

Uczniowie umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie poprzez dostarczenie do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00 następujących dokumentów:

Ostateczne ogłoszenie listy uczniów, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie nastąpi 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00.