Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

S@lezj@ński Turniej Sz@chowy

Regulamin Salezjańskiego Turnieju Szachowego