Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Terminarz rekrutacji

/dotyczy liceum trzyletniego i czteroletniego/

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty: od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 28 czerwca 2019 r. godz. 12:00. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty: do 9 lipca 2019 r. do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 lipca 2019 r. godz. 12:00.