Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Zasady rekrutacji – liceum 3 – letnie

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach

Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

Punkty za egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.

Regulamin rekrutacji do liceum trzyletniego Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2019-2020