Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Zasady rekrutacji – liceum 3 – letnie

Kryteria dla absolwentów gimnazjów

Regulamin rekrutacji do liceum trzyletniego Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2019-2020