Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Zasady rekrutacji – liceum 4 – letnie

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronach

Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych

Punkty za świadectwo – max. 100 pkt.

Punkty za egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

Regulamin rekrutacji do liceum czteroletniego Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2019-2020