Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Bezpieczna szkoła

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), podajemy telefony i adresy instytucji pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

TELEFONY ALARMOWE:

POMOC MEDYCZNA

WSPARCIE FINANSOWE, MATERIALNE

POMOC W POSZUKIWANIU PRACY I ZDOBYWANIU KWALIFIKACJI

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

WYKAZ WYBRANYCH JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO