Dane kontaktowe do instytucji pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), podajemy telefony i adresy instytucji pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Telefony alarmowe


 • Europejski numer alarmowy: tel. 112
 • Straż Pożarna: tel. 998
 • Policja: tel. 997
 • Straż Miejska: tel. 986
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa:  tel. 12 616 59 99

Wsparcie finansowe,
materialne


 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc medyczna


 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe: www.kpr.med.pl
 • Pogotowie ratunkowe: tel. 999, 112
 • Całodobowy Telefon Informacji Medycznej: tel. 12 661 22 40
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: tel. 800 100 100
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka: tel. 116 000
 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska karta”: tel. 801 120 002
 • Poradnia telefoniczna ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie: tel. 22 668 70 00
 • Policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: tel. 800 120 226
 • „Szkoła bez przemocy” telefon zaufania: tel. 801 171 701
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: tel.116 111
 • Telefon zaufania „Rodzina”: tel. 12 422 03 21
 • Telefon zaufania dla rodzin narkomanów: tel. 12 412 77 22
 • Pomarańczowa linia – system pomocy rodzicom dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki: tel. 801 140 068
 • Ogólnopolski telefon zaufania „Narkotyki – Narkomania”: tel. 801 190 990
 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich: tel. 800 108 108
 • Telefon zaufania w Krakowie: tel. 12 413 71 33
 • Telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym: tel. 116 123
 • Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 800 121 212

Pomoc w poszukiwaniu pracy i zdobywaniu kwalifikacji


 • Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  • pl. Na Stawach 1, 30-107  Kraków
  • tel. 12 424 07 38
  • strona www: wup-krakow.pl, (zakładka USŁUGI RYNKU PRACY – PORADNICTWO ZAWODOWE)
 • Grodzki Urząd Pracy
  • ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
  • tel. 12 686 80 00
  • strona www: gupkrakow.pl
 • Pracownia Informacji Młodzieżowej i Samorządowej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie
  • ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
  • tel. 12 430 00 15 we. 237
  • strona www: cmjordan.krakow.pl

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne


 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
  im. Janusza Korczaka w Krakowie 
  (obsługuje Dzielnice XIV-XVIII)
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi – diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi problemami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, wydawanie orzeczeń i opinii dla młodzieży z autyzmem, z uszkodzeniami wzroku i słuchu, wielospecjalistyczna diagnoza i terapia
  • ul. Półkole 11, 31-559 Kraków
  • tel. 12 412 15 66
 • Krakowski Ośrodek Terapii – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – psychoterapia dzieci i młodzieży
  • ul. Helclów 23A, 31- 148 Kraków
  • tel. 12 422 18 58
  • strona www: www.kot.krakow.pl

Wykaz wybranych jednostek poradnictwa specjalistycznego


 • Krakowski  Instytut Psychoterapii
  • ul. Podbrzezie 6, 31- 054 Kraków
  • tel. 12 423 02 28
  • strona www: kip.edu.pl
  • Filie KIP: ul. Długa 42, ul. Ptaszyckiego 6, ul. Micińskiego 11/25, os. Krakowiaków 2
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • ul. Radziwiłowska 8B, 31- 026 Kraków
  • tel. 12 421 92 82
  • strona www: oik.krakow.pl
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Specjalistycznym im . L. Rydygiera
  • os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
  • tel. 12 646 83 79  
 • Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin
  • ul. Batorego 5, 31-135 Kraków
  • tel. 12 633 35 31
 • Szpital Uniwersytecki w KrakowiePoradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
  • ul. Śniadeckich 3, 31-531 Kraków
  • tel. 12 424 87 43
  • strona www: su.krakow.pl
 • Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
  • ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
  • tel. 12 425 57 47
  • strona www: kctu.pl
 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
  • ul. Rozrywka 1, 31- 419 Kraków
  • tel. 12 411 41 21
  • strona www: mcpu.krakow.pl