Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Oferta edukacyjna

Liceum Salezjańskie jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne.  

Nasza szkoła oferuje:

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 • gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
 • szeroki wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
 • współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Hiszpanii i Węgier,
 • szeroki wybór języków obcych: język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański i francuski,
 • konwersacje w języku angielskim prowadzone przez native speakera,
 • kursy przygotowujące do uzyskania certyfikatów FCE (First Certificate in English),
 • zajęcia sportowe prowadzone przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS “Piast”
 • zajęcia roku zerowego z matematyki, fizyki i chemii prowadzone przez wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • program Microsoft Imagine Premium oraz Microsoft Office 365 (darmowe oprogramowanie dla uczniów)
 • możliwość uzyskania certyfikatów umiejętności komputerowych ECDL i  ECDL Advanced, CISCO Networking Academy i Microsoft IT Academy Programme z zakresu programowania strukturalnego w języku C#,
 • obozy rekreacyjne i sportowe w okresie ferii zimowych oraz wakacji,
 • zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym,
 • programy stypendialne dla uczniów naszej szkoły,
 • brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.