Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Języki obce

O językach obcych w naszym liceum słów kilka…

Język angielski

Język angielski w naszym liceum jest:

Pozostałe języki obce

Drugi język obcy jest nauczany w grupach międzyoddziałowych. Wyjątek stanowi klasa A – humanistyczno-lingwistyczna, w której uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

Tak zaplanowana organizacja zajęć sprawia, iż rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego, na którym nasi licealiści osiągają bardzo wysokie wyniki. O zaufaniu, którym darzą nas uczniowie świadczy fakt, że każdego roku aż 90% z nich decyduje się na zdawanie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Certyfikaty FCE oraz CAE

Nasze liceum organizuje kursy przygotowujące do egzaminów FCE (First Certificate in English) oraz CAE (Certificate in Advanced English) prowadzone przez native speakera oraz nauczyciela języka angielskiego. Szkoła należy do grona Cambridge English Exam Preparation Centres.

Goethe-Zertificat B2

Uczniom uczącym się języka niemieckiego oferujemy również zajęcia przygotowujące do egzaminu Goethe-Zertifikat B2 prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły.

Współpraca z AIESEC

Szkoła współpracuje z organizacją studencką AIESEC. Każdego roku studenci z wybranych krajów całego świata, prowadzą warsztaty językowo – kulturowe dla uczniów naszego liceum. Na zajęciach, prowadzonych w języku angielskim, zagraniczni studenci opowiadają naszym uczniom o kulturze i historii swoich krajów.

Wymiany międzynarodowe

Uczniowie naszego liceum uczestniczą w wymianach międzynarodowych ze szkołami w Niemczech, Hiszpanii i na Węgrzech. Więcej informacji na temat wymian międzynarodowych można znaleźć na stronie www.salezjanie.com/wymiany-miedzynarodowe/.

Zagraniczne kursy językowe

Zainteresowani uczniowie naszego liceum mają możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez nas kursach językowych w Hiszpanii – w Madrycie i w Maladze (kurs języka hiszpańskiego) oraz na Malcie (kurs języka angielskiego).

Studia za granicą

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego ucznia, proponujemy naszym licealistom spotkania mające na celu przedstawienie oferty uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii.

Pomoce dydaktyczne

W nauczaniu języków obcych bez wątpienia istotną rolę odgrywa dobór pomocy dydaktycznych. W naszym liceum z powodzeniem łączymy  bardziej tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi. Używamy podręczników, ale również w innowacyjny sposób korzystamy z fiszek, kart i gier planszowych. Wykorzystujemy tablice interaktywne z dedykowanym oprogramowaniem. Oglądamy filmy w oryginalnych wersjach językowych, używamy Internetu i  telefonów komórkowych do ćwiczeń i gier językowych online. Kreatywność naszych nauczycieli nie zna granic…