Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Języki obce z nativespeakerami

Język angielski z native speakerem

Zainteresowani uczniowie naszego liceum mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego prowadzonych przez native speakera. Zajęcia, w których uczniowie biorą udział od klasy drugiej liceum, są skierowane do dwóch grup odbiorców. Jedną grupę stanowią uczniowie, którzy przez rok przygotowują się do zdania egzaminu FCE i uczestniczą w zajęciach prowadzonych w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez native speakera (2h) i nauczyciela języka angielskiego z naszej szkoły (2h). Pozostałym uczniom oferujemy możliwość uczestniczenia w konwersacjach z native speakerem.

Terminy zajęć w roku szkolnym 2017/2018

Kurs FCE

Poniedziałek 12:30 – 14:10 – zajęcia z nauczycielem języka angielskiego

Środa 14:15 – 15:50 – zajęcia z native speakerem

Konwersacje

Wtorek 14:15 – 15:50 – zajęcia z native speakerem

 

Język niemiecki z muttersprachlerem

Zainteresowani uczniowie naszego liceum i gimnazjum mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych konwersacjach z języka niemieckiego.
Zajęcia odbywają się co tydzień w wymiarze dwóch godzin i stanowią cenne poszerzenie podstawowych umiejętności nabywanych podczas lekcji języka niemieckiego. Z tego też powodu przydają się zarówno w praktycznej codziennej komunikacji jak i w egzaminach.

Terminy zajęć w roku szkolnym 2017/2018