Język angielski

Nauczany naszej szkole w grupach międzyoddziałowych.
  • realizowany na poziomie rozszerzonym w klasach: A – humanistyczno-lingwistycznej, B – prawniczo-ekonomicznej oraz C – biologiczno-chemicznej,
  • realizowany na poziomie podstawowym, lecz w zwiększonym wymiarze godzin (dwie dodatkowe godziny w cyklu nauczania) w klasach: D – matematyczno-chemicznej i E – matematyczno-fizyczno-informatycznej,

Uczestniczymy w programie Advantage!

Od lat współpracujemy z British Council zapisując uczniów na egzaminy w ramach programu Advantage, który wspiera nauczycieli i uczniów przygotowujących się do owych egzaminów.

Pozostałe języki obce

Jako drugi język obcy w naszej szkole można wybrać:
  • język niemiecki
  • język hiszpański
  • język włoski
  • język francuski

Drugi język obcy jest nauczany w grupach międzyoddziałowych. Wyjątek stanowi klasa A – humanistyczno-lingwistyczna, w której uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

Tak zaplanowana organizacja zajęć sprawia, iż rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego, na którym nasi licealiści osiągają bardzo wysokie wyniki. O zaufaniu, którym darzą nas uczniowie świadczy fakt, że każdego roku aż 90% z nich decyduje się na zdawanie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Certyfikaty FCE, CAE

Nasze liceum organizuje kursy przygotowujące do egzaminów FCE (First Certificate in English) oraz CAE (Certificate in Advanced English) prowadzone przez native speakera oraz nauczyciela języka angielskiego. Szkoła należy do grona Cambridge English Exam Preparation Centres.

Goethe-Zertificat B2

Uczniom uczącym się języka niemieckiego oferujemy również zajęcia przygotowujące do egzaminu Goethe-Zertifikat B2 prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły.

Współpraca z AIESEC

Szkoła współpracuje z organizacją studencką AIESEC. Każdego roku studenci z wybranych krajów całego świata, prowadzą warsztaty językowo – kulturowe dla uczniów naszego liceum. Na zajęciach, prowadzonych w języku angielskim, zagraniczni studenci opowiadają naszym uczniom o kulturze i historii swoich krajów.

Wymiany międzynarodowe

Uczniowie naszego liceum uczestniczą w wymianach międzynarodowych ze szkołami w Niemczech, Hiszpanii i na Węgrzech. Więcej informacji na temat wymian międzynarodowych można znaleźć na stronie poświęconej wymianom międzynarodowym.

O językach obcych w naszej szkole