Numer KRS: 0000070179

Cel szczegółowy: Wpłata na Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Przekazując 1% podatku na działalność Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie pomagamy realizować jej zadania statutowe, mające na celu wychowanie młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Przekaz 1% podatku odbywa się za pośrednictwem Fundacji Nauki i Wychowania, która obsługuje różne dzieła salezjańskie, dlatego w rubryce „Informacje uzupełniające” prosimy o wpisanie: Wpłata na Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.