Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Zajęcia dydaktyczne

Trwają od 4 września 2023 roku do 21 czerwca 2024 roku

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa półrocza:

 • I. 4 września 2023 - 28 stycznia 2024
 • II. 29 stycznia 2024 - 21 czerwca 2024

Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:

 • 1 okres do 17 listopada 2023
 • 2 okres do 28 stycznia 2024
 • 3 okres do 19 kwietnia 2024
 • 4 okres do 21 czerwca 2024

Zakończenie zajęć dydaktycznych - 21 czerwca 2024

Dni wolne

Przerwy świąteczne, ferie, rekolekcje

W roku szkolnym przewidziane są:

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024
 • Ferie zimowe: 12 - 25 lutego 2024
 • Rekolekcje szkolne: 25 - 27 marca 2024
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024
 • Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2024

Planowane terminy spotkań z rodzicami

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy cztery spotkania z rodzicami:

 • 7 września 2023
 • 23 listopada 2023
 • 1 lutego 2024
 • 25 kwietnia 2024

Dodatkowe dni wolne

 • 2 stycznia 2024
 • 26 kwietnia 2024 (dla klas I, II, III liceum)
 • 2 maja 2024
 • 6, 7, 8, 9, 10 i 13 maja 2024
 • 31 maja 2024

Egzamin maturalny

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 26 kwietnia 2024
Egzamin maturalny: 7-25 maja 2024