Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/17

Zajęcia dydaktyczne trwają od: 1 września 2016 roku – 23 czerwca 2017 roku

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa półrocza:

 • I. 1 września 2016 roku – 27 stycznia 2017 roku
 • II. 13 lutego 2017 roku – 23 czerwca 2017 roku

Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:

 • 1 okres do 10 listopada 2016 roku
 • 2 okres do 27 stycznia 2017 roku
 • 3 okres do 21 kwietnia 2017 roku
 • 4 okres do 23 czerwca 2017 roku

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 roku – 1 stycznia 2017 roku

Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2017 roku

Rekolekcje szkolne: 10-12 kwietnia 2017 roku

Wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia 2017 roku

Egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna: 19 kwietnia 2017 roku

część matematyczno – przyrodnicza: 20 kwietnia 2017 roku

język obcy: 21 kwietnia 2017 roku

Zakończenie zajęć w klasach III LO: 28 kwietnia 2017 roku

Egzamin maturalny (pisemny): 4-26 maja 2017 roku

Egzamin maturalny (ustny): 4-26 maja 2017 roku

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 23 czerwca 2017 roku

Ferie letnie: 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku

Dodatkowe dni wolne:

 • 31 października 2016 roku
 • 19-21 kwietnia 2017 roku (dla klas 1 i 2 gimnazjum)
 • 28 kwietnia 2017 roku (dla klas gimnazjum)
 • 2 maja 2017 roku
 • 4-5 maja 2017 roku (dla klas 1 i 2 liceum)
 • 8 maja 2017 roku
 • 16 czerwca 2017 roku