Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia dydaktyczne

Trwają od 1 września 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa półrocza:

 • I. 1 września 2022 - 22 stycznia 2023
 • II. 23 stycznia 2023 - 23 czerwca 2023

Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:

 • 1 okres do 18 listopada 2022
 • 2 okres do 22 stycznia 2023
 • 3 okres do 21 kwietnia 2023
 • 4 okres do 23 czerwca 2023

Zakończenie zajęć dydaktycznych - 23 czerwca 2023

Dni wolne

Przerwy świąteczne, ferie, rekolekcje

W roku szkolnym przewidziane są:

 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023
 • Ferie zimowe: 30 stycznia 2023 - 12 lutego 2023 
 • Rekolekcje szkolne: 3-5 kwietnia 2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11 kwietnia 2023
 • Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023

Planowane terminy spotkań z rodzicami

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy cztery spotkania z rodzicami:

 • 8 września 2022
 • 24 listopada 2022
 • 26 stycznia 2023
 • 27 kwietnia 2023

Dodatkowe dni wolne

 • 14 października 2022
 • 31 października 2022
 • 28 kwietnia 2023 (dla klas I, II, III liceum)
 • 2 maja 2023
 • 4, 5, 8, 9 maja 2023
 • 9 czerwca 2023

Egzamin maturalny

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 29 kwietnia 2022
Egzamin maturalny: 4-20 maja 2022