Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Zajęcia dydaktyczne trwają od: 3 września 2018 roku – 21 czerwca 2019 roku

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa półrocza:

Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:

Zimowa przerwa świąteczna: 21 grudnia 2018 roku – 1 stycznia 2019 roku

Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 roku

Rekolekcje szkolne: 15-17 kwietnia 2019 roku

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 roku

Egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna: 10 kwietnia 2019 roku

część matematyczno – przyrodnicza: 11 kwietnia 2019 roku

język obcy: 12 kwietnia 2019 roku

Zakończenie zajęć w klasach III LO: 26 kwietnia 2019 roku

Egzamin maturalny (pisemny): 6-23 maja 2019 roku

Egzamin maturalny (ustny): 6-25 maja 2019 roku

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2019 roku

Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 roku

Dodatkowe dni wolne: