Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Zajęcia dydaktyczne trwają od: 4 września 2017 roku – 22 czerwca 2018 roku

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa półrocza:

Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017 roku – 1 stycznia 2018 roku

Ferie zimowe: 12-25 lutego 2018 roku

Rekolekcje szkolne: 26-28 marca 2018 roku

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 roku

Egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna: 18 kwietnia 2018 roku

część matematyczno – przyrodnicza: 19 kwietnia 2018 roku

język obcy: 20 kwietnia 2018 roku

Zakończenie zajęć w klasach III LO: 27 kwietnia 2018 roku

Egzamin maturalny (pisemny): 4-25 maja 2018 roku

Egzamin maturalny (ustny): 4-25 maja 2018 roku

Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2018 roku

Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku

Dodatkowe dni wolne: