Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Rada Rodziców

Zarząd:

  • Pan Piotr Serafin – Przewodniczący
  • Pani Anna Batko – Z-ca Przewodniczacego
  • Pani Beata Gajda – Sekretarz
  • Pani Agnieszka Sasinowska – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Pani Barbara Brzyska – Gruszczak
  • Pani Anna Szymczyk – Sierak
  • Pani Aneta Piotrowska