Rada rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani przedstawiciele rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Rada składa się z Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

W skład zarządu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz wybierani w demokratycznym głosowaniu na czteroletnią kadencję.


  • Przewodniczący - Pani Katarzyna Wójtowicz
  • Zastępca - Pani Kinga Chwastek
  • Sekretarz - Pani Małgorzata Bielecka

Komisja rewizyjna

W skład komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków wybieranych w demokratycznym głosowaniu spośród rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły.


  • Pani Katarzyna Luty
  • Pani Monika Zdenkowska
  • Pani Anna Kołodziejska-Markut