Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Samorząd Uczniowski

Zarząd:

 • Aleksandra Stoszko – Przewodniczący
 • Katarzyna Cholewa – Z-ca Przewodniczącego
 • Anna Łyko – Skarbnik
 • Weronika Karcz – Protokolant

Sekcje:
Artystyczna:

 • Aleksandra Stoszko
 • Katarzyna Cholewa
 • Jan Smolarczyk

Charytatywna:

 • Agnieszka Wójcik
 • Weronika Karcz
 • Kamil Pawłowski

Sportowa:

 • Piotr Grabka
 • Igor Iwanow
 • Jakub Szarański

Techniczna:

 • Kamil Pieprzycki
 • Jan Smolarczyk
 • Igor Kamiński
 • Franciszek Dec

D/s zniżek:

 • Jakub Skorusa