Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Salezjańskie Liceum Publiczne

Stypendium Amici Scholae

W 2012 roku zrodził się pomysł stworzenia programu stypendialnego dla młodzieży naszej szkoły. Program jest skierowany do uczniów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, czy też angażują się w działalność na rzecz szkoły i środowiska szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
Stypendium Przyjaciół Szkoły „Amici Scholae” jest finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego przekazanych szkole za pośrednictwem Fundacji Nauki i Wychowania oraz ze środków pochodzących z funduszu Rady Rodziców. Stypendia są wręczane każdego roku w dniu uroczystości ku czci św. Jana Bosko.

 

Stypendyści:

Rok szkolny 2016/2017

Gimnazjum:

Joanna Latuszek, Mateusz Kołaś, Weronika Juszczak, Igor Iwanow, Piotr Główczyk, Paweł Chalcarz, Julia Kozak, Agnieszka Wołoch, Justyna Sikora, Jakub Szarański, Anna Kantor, Magdalena Baran

Liceum:

Filip Jachura, Mariusz Soboń, Anna Sieczka, Klaudia Piotrowska, Tomasz Calik, Franciszek Dec, Aleksandra Śliwa, Filip Boratyn, Natalia Latocha, Iwona Szczepaniak, Aleksandra Gruszczak, Anna Młyńczak, Agnieszka Wójcik, Mikołaj Antkiewicz, Gabriela Goleńska, Magdalena Honkisz

 

Rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum:
Anna Sieczka, Paweł Chalcarz, Justyna Sikora, Gabriela Goleńska, Mikołaj Antkiewicz, Aleksandra Arczyńska, Maciej Motyl, Maciej Piech, Łucja Rapacz, Franciszek Dec, Ada Łomnicka

Liceum:
Weronika Karcz, Anna Łyko, Klaudia Piotrowska, Maciej Szklarczyk, Aleksandra Śliwa, Patryk Cedzidło, Agnieszka Wójcik, Mariusz Soboń, Aleksandra Stoszko, Izabela Morek, Anna Rudzińska, Gabriela Pięta, Grzegorz Serafin, Jakub Kornaś, Karina Moksa, Sylwia Drabik, Agnieszka Babiarz

 

Rok szkolny 2014/2015

Gimnazjum:
Paweł Chalcarz, Jakub Skorusa, Jakub Batko, Aleksandra Stoszko, Julia Kopta, Małgorzta Lebica, Katarzyna Lebica, Gabriela Pięta

Liceum:
Filip Jachura, Maria Róg, Mariusz Soboń, Kamil Koziński, Justyna Stoszko, Paulina Wyrębkowska, Lisa Dekster, Karol Gajda, Michał Ręczak, Natalia Latocha, Michalina Górka, Marcin Kozak, Magdalena Honkisz, Sylwia Drabik, Anna Rudzińska

 

Rok szkolny 2013/2014

Gimnazjum:
Mikołaj Antkiewicz, Magdalena Badura, Katarzyna Basa, Zbigniew Błach, Filip Jachura, Natalia Latocha, Zuzanna Lis, Michał Lipieta, Tomasz Machynia, Justyna Szaraniec, Paweł Świeżowski

Liceum:
Patryk Cedzidło, Lena Dekster, Sylwia Drabik, Karol Gajda, Rafał Grzeszczuk, Łukasz Karteczka, Andrzej Kępka, Martyna Korczyńska, Marcin Nalepa, Jakub Nowojewski, Karolina Pilarska, Anna Rudzińska

 

Rok szkolny 2012/2013

Gimnazjum:
Patryk Cedzidło, Lena Dekster, Karolina Grzybczak, Katarzyna Lebica, Małgorzata Lebica, Michał Lipieta , Magdalena Łukaszewicz, Faustyna Majewska, Anna Rudzińska, Justyna Stoszko

Liceum:
Rafał Grzeszczuk, Łukasz Karteczka, Łukasz Kraj, Klaudia Ligas, Adam Machynia, Karolina Makola, Karolina Pilarska, Katarzyna Rogowska, Anna Tracz, Mariola Wawrzeń, Paulina Wyrębkowska, Klaudia Żołnierczyk

W imieniu wszystkich stypendystów pragniemy serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania tego programu stypendialnego, ale przede wszystkim Przyjaciołom Szkoły, dzięki którym udaje się pozyskiwać środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów.