Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/2025

W kolejnym roku szkolnym planujemy otwarcie czterech zróżnicowanych pod względem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oddziałów klasowych:

ikona klasy humanistyczno-lingwistycznej

Humanistyczno-psychologiczna

Klasa A

Klasa dzielona na dwa oddziały - A1 i A2

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Język polski
 • Język angielski
 • W oddziale A1 - historia
 • W oddziale A2 - biologia
ikona klasy prawniczo-ekonomicznej

Prawniczo-
ekonomiczna

Klasa B

Klasa dzielona na dwa oddziały - B1 i B2

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Język angielski
 • W oddziale B1 - historia, wiedza o społeczeństwie
 • W oddziale B2 - matematyka, geografia
ikona klasy matematyczno-chemicznej

Matematyczno-biologiczno-chemiczna

Klasa C

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
ikona klasy matematyczno-fizycznej

Matematyczno-fizyczno-informatyczna

Klasa D

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Informatyka

Kontakt

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu:


Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail: