Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie, w aplikacji mObywatel.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat – tak samo, jak w przypadku papierowej legitymacji. Jest to bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie.

Każdy uczeń naszej szkoły, który chce skorzystać z mLegitymacji – od dzisiaj może to zrobić.


Ważne informacje

  • Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.
  • Papierowa legitymacja nie traci na ważności w momencie instalacji mLegitymacji- oba te dokumenty mają taką samą moc prawną.
  • W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja również będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).


Przydatne linki

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

Wydawanie/
uruchomienie mLegitymacji

Krok 1

Pobranie aplikacji

pobierz Aplikację mObywatel wydaną przez Ministerstwo Cyfryzacji i potwierdź regulamin. Aplikację możesz pobrać z oficjalnego źródła: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1


Krok 2

Odbiór kodu

Odbierz kod aktywacyjny od wychowawcy klasy. Kody dostępne są również w sekretariacie szkoły.


Krok 3

Uruchomienie aplikacji

Uruchom aplikację mObywatel i podążaj za załączoną instrukcją: Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów