Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie, w aplikacji mObywatel.

Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły,
a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat – tak samo, jak w przypadku papierowej legitymacji. Jest to bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie.

Każdy uczeń naszej szkoły, który chce skorzystać z mLegitymacji – od dzisiaj może to zrobić.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Papierowa legitymacja nie traci na ważności w momencie instalacji mLegitymacji- oba te dokumenty mają taką samą moc prawną. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja również będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Pobrać Aplikację mObywatel wydaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, potwierdzić regulamin. Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1
  2. Odebrać kod aktywacyjny od wychowawcy klasy. Kody dostępne są również
    w sekretariacie szkoły.
  3. Uruchomić aplikację mObywatel i podążać za załączoną instrukcją:

Do pobrania: Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów

 

Ważne linki:

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html