Kilka słów o egzaminie maturalnym z matematyki

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki jest przepustką na wiele kierunków studiów. Uczelnie biorą pod uwagę rezulat tego egzaminu także na kierunkach nie związanych z naukami ścisłymi (czasem wymiennie z innymi przedmiotami).

W naszym liceum staramy się rozwijać matematyczne zainteresowania uczniów oraz rzetelnie przygotować ich do egzaminu maturalnego.

W każdej klasie zwiększamy liczbę godzin matematyki.

  • W klasie A humanistyczno-lingwistycznej realizujemy matematykę na poziomie podstawowym, a dodatkowa godzina matematyki ma na celu dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  • W klasach: B – prawniczo-ekonomicznej i C – biologiczno-chemicznej zwiększamy liczbę godzin matematyki o 4 w całym cyklu nauczania.
  • W klasach: D – matematyczno-chemiczno-biologicznej oraz E i F – matematyczno-fizyczno-informatycznych realizujemy matematykę na poziomie rozszerzonym i także zwiększamy minimalną liczbę godzin na tym poziomie o dodatkowe 2 godziny w całym cyklu nauczania.

To sprawia, że każdego roku do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym podchodzi ponad połowa absolwentów danego rocznika.

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

~Galileusz

Koła zainteresowań

Nauczyciele naszego liceum prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów, na których rozwijają zainteresowania uczniów oraz przygotowują ich do olimpiad i konkursów matematycznych. Pracujemy także indywidualnie z uczniami, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Konkursy matematyczne

Nasi licealiści biorą udział w następujących olimpiadach i konkursów przedmiotowych:

Od wielu lat nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach dzięki, którym zdobywają indeksy wyższych uczelni.

Konkurs Mistrzowie Matematyki

Mistrzowie Matematyki to szkolna liga zadaniowa, którą od 2014 roku prowadzi nauczyciel matematyki Pan Jarosław Szczepaniak. W każdym tygodniu uczniowie mogą się zmierzyć z zadaniami konkursowymi, a na najlepszych czekają nagrody. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: salezjanie.com/mistrzowie-matematyki/

Wykłady i warsztaty

Współpraca z uczelniami wyższymi.

Od kilku lat zapraszamy do szkoły wykładowców wyższych uczelni, którzy prowadzą wykłady mające na celu popularyzację matematyki. Nasi uczniowie oraz nauczyciele biorą także udział w warsztatach organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia roku zerowego

Przygotowanie do nauki matematyki na studiach.

Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nasi licealiści od wielu lat biorą udział w zajęciach Roku Zerowego, które są prowadzone przez wykładowców tej uczelni.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

W lutym 2020 roku zapoczątkowaliśmy nową inicjatywę, skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Są to Olimpijskie Warsztaty Matematyczne prowadzone przez Pana Jarosława Szczepaniaka. Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie: salezjanie.com/warsztaty-olimpijskie-dla-uczniow-szkol-podstawowych/