Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Matematyka

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

Kilka słów o egzaminie maturalnym z matematyki …

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki jest przepustką na wiele kierunków studiów. Uczelnie biorą pod uwagę rezulat tego egzaminu także na kierunkach nie związanych z naukami ścisłymi (czasem wymiennie z innymi przedmiotami).

W naszym liceum staramy się rozwijać matematyczne zainteresowania uczniów oraz rzetelnie przygotować ich do egzaminu maturalnego.

W każdej klasie zwiększamy liczbę godzin matematyki.

To sprawia, że każdego roku do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym podchodzi ponad połowa absolwentów danego rocznika.

Koła zainteresowań

Nauczyciele naszego liceum prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów, na których rozwijają zainteresowania uczniów oraz przygotowują ich do olimpiad i konkursów matematycznych. Pracujemy także indywidualnie z uczniami, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Konkursy matematyczne

Nasi licealiści biorą udział w następujących olimpiadach i konkursów przedmiotowych:

Od wielu lat nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach dzięki, którym zdobywają indeksy wyższych uczelni.

Konkurs Mistrzowie Matematyki

Mistrzowie Matematyki to szkolna liga zadaniowa, którą od 2014 roku prowadzi nauczyciel matematyki Pan Jarosław Szczepaniak. W każdym tygodniu uczniowie mogą się zmierzyć z zadaniami konkursowymi, a na najlepszych czekają nagrody. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: salezjanie.com/mistrzowie-matematyki/

Wykłady i warsztaty

Od kilku lat zapraszamy do szkoły wykładowców wyższych uczelni, którzy prowadzą wykłady mające na celu popularyzację matematyki. Nasi uczniowie oraz nauczyciele biorą także udział w warsztatach organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia Roku Zerowego AGH

Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Nasi licealiści od wielu lat biorą udział w zajęciach Roku Zerowego, które są prowadzone przez wykładowców tej uczelni.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

W lutym 2020 roku zapoczątkowaliśmy nową inicjatywę, skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Są to Olimpijskie Warsztaty Matematyczne prowadzone przez Pana Jarosława Szczepaniaka. Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie: salezjanie.com/warsztaty-olimpijskie-dla-uczniow-szkol-podstawowych/