Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

Informacja telefoniczna na temat rekrutacji i oferty liceum: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu 126480489.

Na potrzeby składania dokumentów do szkoły uruchomiliśmy adres e-mail rekrutacja@szkola.salezjanie.com

***

Pytania dotyczące rekrutacji do szkół

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?
Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?
Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek ?
Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?
Ile klas/szkół mogę wybrać?
Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?
W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?
Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły, do której wystarczy mi punktów i dopiero wtedy zdecyduję, którą wybiorę?
W jaki sposób działa system rekrutacyjny?
Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Czy w tym roku będzie druga rekrutacja? Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły?

Pytania dotyczące naszego liceum

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?
Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?
Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?
Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?
Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego, którego uczyłam/em się w szkole podstawowej?
Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim?
Jak dojechać do szkoły?
Czy szkoła posiada internat?
Czy w szkole można zjeść obiad?
Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?
Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?

***

Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji do szkół

*

Jak złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej?

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej składa się za pośrednictwem strony krakow.e-omikron.pl, która obsługuje rekrutację do szkół na terenie miasta Krakowa. Rejestracji dokonujemy samodzielnie przy pomocy numeru PESEL.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą dostępne na tej stronie od 16 maja 2022 roku.

*

Kiedy można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej?

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać  od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023

*

Czy do każdej wskazanej szkoły muszę złożyć wniosek?

Nie, złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

*

Jakie dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru wraz z wnioskiem?

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów, które są brane pod uwagę tylko w przypadku, gdy na ostatnim miejscu na liście jest dwóch lub więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów. Wspomniane kryteria to:

Dokumenty można dostarczyć do szkoły w wersji elektronicznej.

Ponadto do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023

*

Ile klas / szkół mogę wybrać?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, a w nich dowolną liczbę oddziałów klas pierwszych. Wybór większej liczby szkół i oddziałów, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów powinna być zgodna z preferencjami kandydata, należy na pierwszym miejscu wskazać oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.

*

Czy mogę złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej?

Tak, można złożyć wniosek do szkoły spoza systemu rekrutacji elektronicznej lub szkoły w innej miejscowości obsługiwanej przez inny system rekrutacji elektronicznej. W takiej sytuacji uczeń może dostać się do więcej niż jednej szkoły. Decyzję o wyborze szkoły podejmie w momencie dostarczenia oryginałów dokumentów do wybranej szkoły.

*

W jaki sposób mogę się zalogować do systemu rekrutacji elektronicznej?

Rejestracja do systemu rekrutacji elektronicznej Omikron dla wszystkich kandydatów będzie odbywać się z wykorzystaniem numeru PESEL. Możliwość wprowadzenia do systemu rekrutacyjnego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej udostępniona zostanie wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

*

Czy, posiadając wystarczającą liczbę punktów, zostanę przyjęty do każdej szkoły wskazanej we wniosku i dopiero wtedy zdecyduję, którą szkołę wybiorę?

Nie, jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału w jednej szkole. Nabór elektroniczny polega na tym, że uczeń nie może zajmować kilku miejsc w różnych klasach lub szkołach.

*

W jaki sposób działa system rekrutacyjny?

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał.

Kandydat, który uzyskał więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów.

Przykład:

Kandydat 1
1) Oddział A w szkole nr 1 – zbyt mała liczba punktów
2) Oddział B w szkole nr 2 – zbyt mała liczba punktów
3) Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

Kandydat 2

1) Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

W pierwszej kolejności do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 jest brany pod uwagę kandydat 1, który miał za mało punktów, aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2, a nie kandydat 2, który oddział C w szkole nr 3 wybrał na pierwszym miejscu.

Podsumowując, nie ma możliwości, aby ucznia nie było na liście w danym oddziale, a na tej samej liście znalazł się inny kandydat, który miał mniejszą liczbę punktów tylko dlatego, że dany oddział wskazał na wyższej pozycji we wniosku.

*

Jak policzyć punkty rekrutacyjne?

Uczeń może uzyskać punkty za:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), w tym:

2) świadectwo ukończenia szkoły (maksymalnie 100 punktów), w tym:

Aby policzyć swoje punkty rekrutacyjne do naszego liceum możesz wejść na stronę http://www.kalkulator.salezjanie.com/

*

Czy w tym roku będzie druga rekrutacja? Co zrobić, jeśli nie dostanę się do żadnej szkoły?

Tak, w bieżącym roku zostały wyznaczone terminy rekrutacji uzupełniającej.
Szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą przyjmować kandydatów po zakończeniu pierwszej rekrutacji.
Warto śledzić na bieżąco informacje podawane przez szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023

***

Odpowiedzi na pytania dotyczące naszego liceum

*

Czy szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej?

Tak, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Rekrutacja odbywa się przez stronę krakow.e-omikron.pl/

Aby łatwiej znaleźć nasze liceum należy w wyszukiwarce wybrać:

*

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?

Nie, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne w szkole także są bezpłatne.

*

Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?

Nie, nauka w naszym liceum odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 a kończą najpóźniej o godzinie 16:00. Tutaj możesz zobaczyć aktualny plan lekcji.

*

Czy w szkole obowiązuje strój jednolity?

Uczniowie naszego liceum posiadają jednakowe stroje galowe, które noszą tylko podczas uroczystości szkolnych. Elementami stroju galowego obowiązującego w szkole są szara koszula lub bluzka oraz krawat z logo szkoły. Stroje galowe dla uczniów klas pierwszych będą zamawiane we wrześniu. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda koszula i krawat.

*

Czy po przyjęciu do szkoły będzie jeszcze możliwość zmiany klasy?

Zmiana klasy będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w danym oddziale będą jeszcze wolne miejsca. W przeciwnym wypadku zmiana klasy nie będzie możliwa.

*

Czy w liceum będę miał/a możliwość kontynuowania nauki drugiego języka obcego, którego uczyłam/em się w szkole podstawowej?

W klasie A – humanistyczno-lingwistycznej zarówno język niemiecki jak i język hiszpański będzie realizowany od podstaw.

W pozostałych klasach język włoski i język francuski będą realizowane od podstaw, natomiast język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki.

*

Czy otrzymam dodatkowe punkty, gdy moje rodzeństwo uczy lub uczyło się w liceum salezjańskim?

Nie, szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej i wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady.

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

*

Jak dojechać do szkoły?

Do naszego liceum można dojechać:

*

Czy szkoła posiada internat?

Nie, szkoła nie posiada internatu. Uczniowie naszego liceum mieszkają w internatach innych krakowskich szkół. Przygotowaliśmy wykaz internatów i burs, który znajduje się na stronie: salezjanie.com/internaty-i-bursy/

*

Czy w szkole można zjeść obiad?

Tak, w szkole funkcjonuje bufet, obiady gotowane są na miejscu.

*

Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy osoby innych wyznań mogą uczęszczać do szkoły?

Decydując się na wybór liceum salezjańskiego zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest nauka religii.

*

Czy szkoła planuje zorganizować w tym roku dzień otwarty?

Dzień otwarty szkoły odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2022 roku w formie stacjonarnej. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły.

Zapraszamy do odwiedzenia szkoły podczas dyżuru rekrutacyjnego. Dyżur rekrutacyjny odbywa się w każdą środę i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00. Szczegóły https://salezjanie.com/dyzur-rekrutacyjny/

Zachęcamy także do śledzenia naszej szkolnej strony internetowej oraz profilu na facebooku: www.facebook.com/liceum.salezjanskie.krakow/

Budynek szkoły, sale lekcyjne i inne pomieszczenia można zobaczyć wybierając się na wirtualny spacer po szkole.