Stypendium dla uczniów wybitnie uzdolnionych

Stypendium to jest adresowane do wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który spełnia warunki do otrzymania tej formy świadczenia. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów należy:

  • Otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
  • Wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym .

Uczniowie Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów:


Rok szkolny 2022/2023

Kornelia Drozd – 4d liceum


Rok szkolny 2021/2022

Emilia Putek – 3A liceum

Konrad Małek – 3e liceum


Rok szkolny 2020/2021

Aleksandra Piórecka – 3C liceum

Konrad Małek – 2e liceum


Rok szkolny 2019/2020

Karol Żyła – 2B liceum


Rok szkolny 2018/2019

Wiktoria Konop – 2D liceum


Rok szkolny 2017/2018

Jakub Batko – 3B liceum


Rok szkolny 2016/2017

Filip Jachura – 3C liceum


Rok szkolny 2015/2016

Justyna Stoszko – 3B liceum


Rok szkolny 2014/2015

Paulina Wyrębkowska – 3C liceum


Rok szkolny 2013/2014

Rafał Grzeszczuk – 3C liceum


Rok szkolny 2012/2013

Izabela Wąsacz – 3C liceum


Rok szkolny 2011/2012

Szymon Kobylec – 3A liceum


Rok szkolny 2010/2011

Izabela Głowa – 3B liceum


Rok szkolny 2009/2010

Mateusz Pazdan – 3C liceum


Rok szkolny 2008/2009

Renata Judka – 3B liceum


Rok szkolny 2007/2008

Renata Judka – 2B liceum


Rok szkolny 2006/2007

Michał Zamojski – 3B liceum


Rok szkolny 2005/2006

Izabela Kuder – 3B liceum


Rok szkolny 2004/2005

Agnieszka Szczepanik – 3B liceum


Rok szkolny 2003/2004

Justyna Dudek – 3A liceum