Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dzień Edukacji Narodowej przebiegł w naszej szkole bardzo uroczyście obfitując w podniosłe wydarzenia. To dzisiaj nastąpił długo już oczekiwany obrzęd pobłogosławienia nowego sztandaru Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i pożegnania sztandaru Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie; ślubowanie klas drugich i pierwszych oraz przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu. Centralnym wydarzeniem była Msza św., której przewodniczył ks. dr Roman Mazur SDB, wykładowca uczelniany i seminaryjny. Bardzo się cieszymy, że do grona zaprzysiężonych uczniów naszego liceum dołączyły obecne klasy pierwsze i drugie. Uczniom życzymy samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zdolności! Natomiast nauczycielom i pracownikom szkoły satysfakcji z wykonywanej pracy w swym powołaniu pedagogicznym.