Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Dzień otwarty 2021

Dzień otwarty w naszej szkole, w tym roku również w formie online, odbył się 17 kwietnia.  Rozpoczął się on od spotkania kandydatów i ich rodziców z dyrekcją. Potem, za pośrednictwem osobnych linków, każdy mógł uczestniczyć w wybranych przez siebie zespołach przedmiotowych, mając możliwość zadawania pytań poszczególnym nauczycielom, czy nawet zaproszonym do tego wydarzenia naszym uczniom. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strona Wakelet, na której zebrano przygotowane wcześniej nagrania promujące profile klasowe naszej szkoły, różne pomocne informacje, wirtualny spacer oraz interaktywną i interdyscyplinarną grę Escaperoom, w której także można było dowiedzieć się czegoś ciekawego o Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym. Wirtualna odsłona Dnia otwartego dała możliwość otwarcia się na szersze grono odbiorców i to w znacznie większym przedziale czasowym, gdyż wspomniana strona Wakelet ciągle jest dostępna pod adresem: https://wakelet.com/wake/tqKueLEq8BUNMLZlRWJ51