Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Egzamin maturalny 2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego – informacja MEN

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – informacja CKE