Gramy o 100%

Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym poważnym testem dla ucznia. Jego wyniki decydują o dostaniu się do wymarzonej szkoły.  

Zapraszamy uczniów klas 8 na cykl spotkań mających na celu przygotowanie Was do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu w poniedziałek w godzinach: 17:00-18:45 (2 godziny lekcyjne plus przerwa) w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. 

Przyjmujemy wyłącznie zapisy na pojedyncze zajęcia. Zapisów dokonujemy za pomocą poczty e-mail na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Zapisy i więcej informacji:
egzamin8@salezjanie.com

Grają z Wami:

mgr Małgorzata Łosiowska


mgr
Olga
Łosiowska


mgr
Dorota
Popiela


mgr Magdalena Ochwat


Kalendarium

Plan spotkań w roku szkolnym 2023/2024


Sprawdź, kiedy będą odbywały się spotkania oraz jakie zagadnienia zostaną na nich poruszone!

Prowadzący: mgr Małgorzata Łosiowska

SPOTKANIE 1

TEMAT: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

15 stycznia 2024

17:00-18:45

Zapisy i więcej informacji: egzamin8@salezjanie.com

Prowadzący: mgr Olga Łosiowska

SPOTKANIE 2

TEMAT: ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI I ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

5 lutego 2024

17:00-18:45

Zapisy i więcej informacji: egzamin8@salezjanie.com

Prowadzący: mgr Dorota Popiela

SPOTKANIE 3

TEMAT: WYPOWIEDŹ PISEMNA

11 marca 2024

17:00-18:45

Zapisy i więcej informacji: egzamin8@salezjanie.com

Prowadzący: mgr Magdalena Ochwat

SPOTKANIE 4

TEMAT: ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

8 kwietnia 2024

17:00-18:45

Zapisy i więcej informacji: egzamin8@salezjanie.com

Gramy również o 100% z matematyki!

Zapraszamy na cykl zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki! Dowiedz się więcej!