Język angielski z native speakerem

Uczniowie naszego liceum mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego prowadzonych przez native speakera.

Uczniowie przez rok przygotowują się do zdania egzaminu FCE lub CAE i uczestniczą w zajęciach prowadzonych w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez native speakera (2h) i nauczyciela języka angielskiego z naszej szkoły (2h).

Na zakończenie klasy pierwszej liceum (liceum trzyletnie) lub drugiej liceum (liceum czteroletnie) uczniowie piszą test kwalifikujący do grup FCE bądź CAE. Uczniowie zakwalifikowani do grup biorą udział w zajęciach w klasie drugiej liceum (liceum trzyletnie) bądź trzeciej liceum (liceum czterletnie).

Nasza szkoła należy do grona Cambridge English Exam Preparation Centres, co potwierdza poniższy certyfikat Exam Preparation Centre 2018.