Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Podaruj 1% podatku

Numer KRS: 0000070179

Cel szczegółowy: Wpłata na Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie

Przekazując 1% podatku na działalność Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie pomagamy realizować jej zadania statutowe, mające na celu wychowanie młodzieży na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Przekaz 1% podatku odbywa się za pośrednictwem Fundacji Nauki i Wychowania, która obsługuje różne dzieła salezjańskie, dlatego w rubryce „Informacje uzupełniające” prosimy o wpisanie: Wpłata na Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie.