Zasady gry

 1. W zabawie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
 2. Warunkiem udziału w grze jest obecność w szkole.
 3. Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie przesłany Nauczycielom przydzielonym do klas w dniu gry.
 4. Komunikacja z prowadzącymi odbywa się za pomocą czatu, który obsługuje Nauczyciel lub wyznaczony Uczeń.
 5. Prowadzący grę losują liczby od 1 do 90 i kolejne numery podają uczestnikom zabawy.
 6. Gracze mają do dyspozycji jeden numerowany los składający się z 3 poziomych rzędów, z których każdy zawiera pięć liczb od 1 do 90.
 7. Każdemu uczniowi przypisany jest numer losu. Uczestnicy gry otrzymają losy od Wychowawców klas.
 8. Gracz zakreśla liczbę, która została wylosowana, o ile znajduje się ona na jego losie.
 9. W przypadku, gdy gra jest rozgrywana po raz kolejny uczeń gra tym samym losem.
 10. Główną nagrodę wygrywa ten, kto jako pierwszy zakreśli wszystkie numery na swoim losie. W takim przypadku Nauczyciel lub wyznaczony Uczeń musi napisać na czacie: TOMBOLA! a także podać numer losu.
 11. W przypadku, gdy dwóch uczestników zgłosi równocześnie, że ma Tombolę, to o wygranej decyduje dodatkowe losowanie przeprowadzone przez prowadzących.
 12. Uczestnik może wygrać także mniejsze nagrody jeśli ma zakreślone wszystkie numery w jednym poziomym rzędzie lub w dwóch poziomych rzędach. Te nagrody także zgłaszamy na czacie podając numer losu.
 13. Zdobycie nagrody należy zgłosić podczas gry na czacie, nie jest możliwy odbiór nagrody jeśli, ktoś nie gra z nami.
 14. W trakcie zabawy będziemy także losować nazwiska uczniów naszej szkoły, którzy otrzymają nagrody niespodzianki. Na czacie spotkania potwierdzamy także obecność takiego ucznia w szkole.
 15. Wylosowane numery w trakcie gry będą także pojawiały się tutaj.
 16. Wszelkie decyzje dotyczące nagród są podejmowane w czasie rzeczywistym gry i są ostateczne.