Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Warsztaty „Logiczne Miasto. Zrozumieć przestrzeń.”

W dniu 23.02.2019 roku pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Panie Dorota Jopek, Laura Kochel i Monika Musiał przeprowadziły warsztaty urbanistyczne dla uczniów klasy 2B o profilu ekonomiczno – prawniczym naszego liceum. Temat warsztatów brzmiał „Logiczne miasto. Zrozumieć przestrzeń”.

W trakcie ich trwania uczniowie mieli okazję wysłuchać na temat zasad kształtowania przestrzeni miejskiej, a następnie w małych grupach  analizowali strukturę przestrzenno – funkcjonalną wybranego obszaru dzielnicy Krakowa. W ramach warsztatów przedyskutowano wyniki opracowanych przez uczniów analiz.