Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Wielkanocne życzenia

Wszystkim, w jakikolwiek sposób związanym z naszą szkołą, pragniemy złożyć najserdeczniejsze Życzenia Wielkanocne:

W Wielkanoc świętujemy Chrystusową Paschę, czyli zbawienne dla nas Jego przejście ze śmierci do życia. Niech te Święta, choć zewnętrznie ograniczone kwarantanną, w Waszych sercach rozkwitają pełnią wolności w Chrystusie. Niech będą one dla Was doświadczeniem zjednoczenia z Nim, aby to Jego mocą codziennie przechodzić z grzechu do świętości, z tego co zabija do tego, co daje życie, ze strachu do nadziei, ze smutku i zniechęcenia do radości i zapału. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Życzą Salezjanie.