Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Wykład z fizyki na AGH

24 marca, klasy realizujące fizykę rozszerzoną tym razem miały okazję uczestniczyć w wykładzie przeprowadzonym przez dr. inż. Przemysława Syrek, pracownika wydziału EAIiIB Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH. Tematem wykładu było: „Zastosowanie elektromagnetyzmu w czasach współczesnych”. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję utrwalić wiadomości z elektromagnetyzmu, w szczególności dotyczące natężenia prądu i pola magnetycznego. Niewątpliwie najciekawszym fragmentem wykładu były informacje dotyczące praktycznego zastosowania elektromagnetyzmu w diagnostyce medycznej.