Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Zakończenie roku klas maturalnych

W piątek, 30 kwietnia, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego online dla III klas, pożegnaliśmy naszych Maturzystów. Spotkanie obejmowało wystąpienia: księdza dyrektora, przedstawiciela Rady Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Najczęstszym słowem, które tego dnia się pojawiało było „dziękuję!”. Podziękowania uczniów skierowane do dyrekcji i nauczycieli – wyrażone zostały w formie wzruszającej prezentacji. Nie zabrakło także części artystycznej przygotowanej we współpracy uczniów z wychowawcami, którą stanowiła wspólnie wykonana piosenka-teledysk pt. „Divide amorem”. Na koniec, dla rozładowania rozrzewnienia i emocji, uczniowie młodszych roczników przedstawili na wesoło, w formie rapu, charakterystykę poszczególnych klas maturalnych. Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych!