Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Życzenia

Owo wszak Zmartwychwstanie NASZEGO ODKUPICIELA stało się i naszym świętem, bo nas przywiodło do nieśmiertelności

św. Grzegorz Wielki

 Oby Zmartwychwstanie Syna Bożego umocniło w nas wiarę, że razem z Chrystusem powstaliśmy do nowego życia, aby dawać świadectwo o NIM – ŻYWYM I PRAWDZIWYM „BOGU Z NAMI”

 Niech Jego przejście ze śmierci do życia będzie źródłem prawdziwej radości i pokoju na każdy dzień.

Tego życzy

ks. Piotr Pawelec SDB

wraz z całą wspólnotą szkolną

Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie