Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty

Na początku listopada uczniowie klas drugich i trzecich – o profilach matematyczno–chemicznym i biologiczno–chemicznym – uczestniczyli w wykładzie na platformie Microsoft Teams w ramach akcji „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”. Akcja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji działające przy Wydziale Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem akcji było podniesienie wiedzy uczniów w zakresie stosowania antybiotykoterapii. Obecnie antybiotykooporność jest jednym z największym problemów współczesnej medycyny. Szacuje się, że w 2050 roku 10 milionów ludzi umrze właśnie z tego powodu. Uczniowie dowiedzieli się co nieco o historii antybiotyków, profilaktyce zakażeń oraz właściwym stosowaniu antybiotyków, które może zapobiec uzyskiwaniu oporności na antybiotyki przez kolejne bakterie.