Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Lekcje prawa – Prosta sprawa

W październiku uczniowie klas drugich i trzecich o profilu ekonomiczno – prawniczym uczestniczyli na platformie Teams w wykładach w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości „Lekcja prawa – prosta sprawa”.  Były to kolejne zajęcia z zakresu prawa.
Pierwszy blok zajęć dotyczył prawa karnego, natomiast drugi granic obrony koniecznej. W ramach spotkania uczniowie mogli zapoznać się nie tylko z teorią prawa, ale i konkretnymi sprawami, które znajdowały  się na wokandach polskich sądów. W przypadku drugiego tematu mogli sami wydać wyrok i przekonać się, że sprawiedliwe osądzenie sprawcy wymaga wiele wiedzy i pracy.

Kolejne wykłady już wkrótce!