Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Bóg jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki!

Dzień Objawienia Pańskiego 6 stycznia nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło.

Hasło najbliższego Orszaku „Bóg jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki!” jest odpowiedzią na słowa Papieża Franciszka: – Zatem naszą największą chlubą będzie posiadanie jako Ojca takiego Boga, który nikogo nie faworyzuje, który nikogo nie wyklucza, lecz otwiera swój dom dla wszystkich istot ludzkich, począwszy od ostatnich i dalekich, abyśmy jako Jego dzieci nauczyli się wzajemnie pocieszać i wspierać.

Dlatego też parafie i wspólnoty salezjańskie w Krakowie (parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Pychowice i Kostrze, parafia św. Stanisława Kostki – Dębniki, Kościół Rektoralny Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Łosiówka, Duszpasterstwo Akademickie Ziemia Boga – Łosiówka, SALOS, Zespół Szkół Salezjańskich – Nowa Huta, SALTROM, SWM Młodzi Światu, Zgromadzenie Sióstr Jadwiżanek, Zgromadzenie Sióstr Serafitek) razem wyruszają w orszaku Mędrców Świata.

Łącząc się w modlitwie za kościół prześladowany na wschodzie wraz z ikoną Nieśmiertelni, która jest symbolem prześladowania chrześcijan w Syrii a w jej centrum znajduje się krzyż przetopiony z bomby, która spadła na placówkę salezjańską w Aleppo –  wyruszą z kościoła św. Stanisława Kostki na Dębnikach, żeby w orszaku, którego kolorem przewodnim jest kolor zielony móc oddać pokłon dzieciątku na Głównym Rynku w Krakowie.

Rozpoczęcie uroczystą Mszą Świętą o godzinie 10:00 w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach.

Pójdź razem z nami w Orszaku Trzech Króli!

Więcej informacji na www.facebook.com/events/156599701765986/