Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Życzenia

Bóg przychodzi, aby być blisko każdego z nas…

Niech Chrystus – Światłość świata
nieustannie rozprasza ciemności naszego serca.

Radości w przyjęciu Jego miłości,
odwagi w jej dawaniu innym.
Z darem modlitwy na Boże Narodzenie 2017 r.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji
Zespołu Szkół Salezjańskich w Krakowie