Oddział D

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia i biologia,

 • język angielski realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 2 godziny w cyklu nauczania,

 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: chemia lub biologia.

Warto wiedzieć, że:

 • język angielski jest realizowany w grupach międzyoddziałowych,

 • drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski,

 • język włoski i język francuski są realizowane od podstaw,

 • język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki (warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba uczniów),

 • uczniowie tej klasy mają zwiększoną liczbę godzin matematyki, chemii i biologii w stosunku do minimalnej liczby godzin wymaganej na poziomie rozszerzonym.

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:

 • medyczne: medycyna, stomatologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo,

 • nauki o zdrowiu: farmacja, neurobiologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, genetyka,

 • nauki biologiczne i chemiczne: biologia, chemia, biologia medyczna, chemia medyczna, chemia diagnostyczna i kryminalistyczna,

 • inżynierie medyczne: inżynieria biomedyczna, techniki dentystyczne, analityka medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna,

 • przyrodnicze: biochemia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska.

Zobacz jak poszerzamy wiedzę naszych uczniów z  matematyki.

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

Pozostałe klasy pierwsze: