D

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna

Rozwijaj swoje zainteresowania ucząc się matematyki, fizyki i informatyki w zakresie rozszerzonym.

Klasa z trzema przedmiotami rozszerzonymi

przedmioty rozszerzone:

matematyka
fizyka
informatyka
W ramach klasy na poziomie rozszerzonym realizowane są aż trzy przedmioty.

Wybierz klasę matematyczno-fizyczno-informatyczną i zdobywaj wiedzę na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych.

3

przedmioty rozszerzone

28

uczniów w klasie

matematyka - fizyka - informatyka

Oddział D

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka,
  • język angielski realizowany w zwiększonym wymiarze godzin - dodatkowe 2 godziny w cyklu nauczania,
  • drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: fizyka lub informatyka.

Języki nauczane w grupach międzyoddziałowych

W naszej szkole języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. O przynależności do grupy decyduje przede wszystkim poziom językowy, na jakim aktualnie znajduje się uczeń.

Więcej godzin przedmiotów rozszerzonych

Uczniowie tej klasy mają zwiększoną liczbę godzin matematyki, fizyki i informatyki w stosunku do minimalnej liczby godzin wymaganej na poziomie rozszerzonym.

Co dalej?

Mnogość możliwości

Nauka w liceum przygotowuje nie tylko do zdania egzaminu maturalnego, ale także do studiów.

Absolwenci klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, w zależności od wybranego oddziału mogą w przyszłości podjąć naukę na kierunkach: informatycznych, elektrotechnicznych, telekomunikacyjnych, inżynierskich, matematycznych oraz fizycznych.

informatyczne
informatyka, informatyka stosowana, informatyka i systemy inteligentne, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, grafika komputerowa,
elektrotechniczne
elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, mikroelektronika w technice i medycynie,
telekomunikacyjne
elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, elektroniczne układy i techniki pomiarowe, elektroniczne przetwarzanie informacji,
inżynierskie
inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, architektura, budownictwo, energetyka, automatyka i elektronika, ekologiczne źródła energii,
matematyczne
matematyka, matematyka stosowana, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, matematyka i statystyka,
fizyczne
fizyka, astronomia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, biofizyka, geofizyka, astrofizyka, optometria, nanotechnologia i nanomateriały.

Pozostałe klasy pierwsze

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie czterech klas. Dowiedz się więcej o wybranym profilu!

A

humanistyczno-psychologiczna

B

prawniczo-ekonomiczna

C

matematyczno-biologiczno-chemiczna