Oddziały E i F

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka,

 • język angielski realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 2 godziny w cyklu nauczania,

 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: fizyka lub informatyka.

Warto wiedzieć, że:

 • język angielski jest realizowany w grupach międzyoddziałowych,

 • drugim językiem obcym jest do wyboru:

  • w oddziale E: język niemiecki lub język francuski,

  • w oddziale F: język hiszpański lub język włoski,

 • język włoski i język francuski są realizowane od podstaw,

 • język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki (warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba uczniów),

 • uczniowie tej klasy mają zwiększoną liczbę godzin matematyki, fizyki i informatyki w stosunku do minimalnej liczby godzin wymaganej na poziomie rozszerzonym.

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:

 • informatyczne: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i systemy inteligentne, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna, grafika komputerowa,

 • elektrotechniczne: elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, mikroelektronika w technice i medycynie,

 • telekomunikacyjne: elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, elektroniczne układy i techniki pomiarowe, elektroniczne przetwarzanie informacji,

 • inżynierskie: inżynieria mechatroniczna, inżynieria akustyczna, architektura, budownictwo, energetyka, automatyka i elektronika, ekologiczne źródła energii,

 • matematyczne: matematyka, matematyka stosowana, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w naukach informacyjnych, matematyka i statystyka,

 • fizyczne: fizyka, astronomia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, biofizyka, geofizyka, astrofizyka, optometria, nanotechnologia i nanomateriały.

Zobacz jak poszerzamy wiedzę naszych uczniów matematyki i informatyki.

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

Pozostałe klasy pierwsze: