Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Wykład z fizyki – Materiały przyjazne dla środowiska

W marcu, uczniowie klas realizujących fizykę na poziomie rozszerzonym wzięli udział w wykładzie „Materiały przyjazne dla środowiska” prowadzonym przez dr hab. inż. Stanisław Kuciela, pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.

W czasie  wykładu nasi uczniowie zostali zapoznani z jedną z podstawowych tendencji w dziedzinie materiałów polimerowych jaką jest zastępowanie surowców kopalnych przez materiały odtwarzalne oraz zastępowanie niektórych masowych tworzyw trwałych przez tworzywa biodegradowalne oraz kompozytowe. Prowadzący przedstawił również obecny stan wiedzy i praktyczne osiągnięcia w zakresie zastosowania tych materiałów i ich duże znaczenie dla środowiska.