Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

test

Życzenia

Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu;
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.
(Łk 2,10-12)

Zbliżają się radosne dni Świąt Bożego Narodzenia, upamiętniające historyczne spotkanie Boga z człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Obyście Państwo w tych świętych dniach doświadczyli takiej bliskości Pana, wobec której każda ciemność rozbłyśnie radosnym blaskiem. Niech świąteczne przeżycia staną się źródłem Bożego błogosławieństwa i umocnieniem na każdy dzień Nowego Roku 2020!

ks. Piotr Pawelec SDB
wraz z całą wspólnotą szkolną
Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie