A

Klasa humanistyczno-psychologiczna

Rozwijaj swoje zainteresowania ucząc się języka polskiego i języków obcych, a także historii lub biologii w zakresie rozszerzonym.

Klasa dzielona na dwa oddziały

przedmioty rozszerzone dla obu oddziałów:

język polski
język angielski
W ramach klasy funkcjonować będą dwa oddziały różniące się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym.

Wybierz jeden z oddziałów klasy humanistyczno-psychologicznej i zdobywaj wiedzę na poziomie rozszerzonym z historii lub biologii.

2

oddziały

28

uczniów w klasie

język polski - historia - język angielski

Oddział A1

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski,
  • język niemiecki lub język hiszpański realizowane w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe trzy godziny w cyklu nauczania, nauka drugiego języka od podstaw, możliwa jest kontynuacja nauki w przypadku zebrania się odpowiedniej grupy uczniów,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub drugi język obcy.
język polski - biologia - język angielski

Oddział A2

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia i język angielski,
  • język niemiecki lub język hiszpański realizowane w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe trzy godziny w cyklu nauczania, nauka drugiego języka od podstaw, możliwa jest kontynuacja nauki w przypadku zebrania się odpowiedniej grupy uczniów,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: biologia lub drugi język obcy.

Języki nauczane w grupach międzyoddziałowych

W naszej szkole języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. O przynależności do grupy decyduje przede wszystkim poziom językowy, na jakim aktualnie znajduje się uczeń.

Dodatkowa godzina matematyki

Uczniowie tej klasy, niezależnie od wybranego oddziału, mają dodatkową godzinę matematyki w celu dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Co dalej?

Mnogość możliwości

Nauka w liceum przygotowuje nie tylko do zdania egzaminu maturalnego, ale także do studiów.

Absolwenci klasy o profilu humanistyczno-psychologicznym, w zależności od wybranego oddziału mogą w przyszłości podjąć naukę na kierunkach: filologicznych, humanistycznych, społecznych, prawniczych, pedagogicznych czy przyrodniczych.

filologiczne
filologia polska, filologia angielska, germanistyka, iberystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting, komparatystyka literacko-kulturowa, przekładoznawstwo,
humanistyczne
historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, archiwistyka i zarządzanie informacją,
społeczne
dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i nowe media, socjologia, psychologia, europeistyka,
prawnicze
prawo, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo własności intelektualnej i nowych mediów,
pedagogiczne
pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, resocjalizacja, praca socjalna, logopedia,
przyrodnicze i nauk o zdrowiu
biologia, biologia medyczna, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technologia żywności i żywienia.

Pozostałe klasy pierwsze

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie czterech klas. Dowiedz się więcej o wybranym profilu!

B

prawniczo-ekonomiczna

C

matematyczno-biologiczno-chemiczna

D

matematyczno-fizyczno-informatyczna