B

Klasa prawniczo-ekonomiczna

Rozwijaj swoje zainteresowania ucząc się języka angielskiego, a także historii i wiedzy o społeczeństwie lub matematyki i geografii w zakresie rozszerzonym.

Klasa dzielona na dwa oddziały

przedmioty rozszerzone dla obu oddziałów:

język angielski
W ramach klasy funkcjonować będą dwa oddziały różniące się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym.

Wybierz jeden z oddziałów klasy prawniczo-ekonomicznej i zdobywaj wiedzę na poziomie rozszerzonym z historii i wiedzy o społeczeństwie lub matematyki i geografii.

2

oddziały

28

uczniów w klasie

historia - wiedza o społeczeństwie - język angielski

Oddział B1

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
  • język niemiecki lub język hiszpański realizowane w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe trzy godziny w cyklu nauczania, nauka drugiego języka od podstaw, możliwa jest kontynuacja nauki w przypadku zebrania się odpowiedniej grupy uczniów,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie lub drugi język obcy.
matematyka - geografia - język angielski

Oddział B2

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski,
  • język niemiecki lub język hiszpański realizowane w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe trzy godziny w cyklu nauczania, nauka drugiego języka od podstaw, możliwa jest kontynuacja nauki w przypadku zebrania się odpowiedniej grupy uczniów,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: geografia lub drugi język obcy.

Języki nauczane w grupach międzyoddziałowych

W naszej szkole języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. O przynależności do grupy decyduje przede wszystkim poziom językowy, na jakim aktualnie znajduje się uczeń.

Matematyka realizowana w oddzielnych grupach

Wszystkie godziny matematyki odbywają się w oddzielnych grupach dla uczniów realizujących ten przedmiot w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.

Uczniowie oddziału B1 mają dodatkową godzinę matematyki w celu dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,

Uczniowie oddziału B2 mają zwiększoną liczbę godzin matematyki i geografii w stosunku do minimalnej liczby godzin wymaganej na poziomie rozszerzonym.

Co dalej?

Mnogość możliwości

Nauka w liceum przygotowuje nie tylko do zdania egzaminu maturalnego, ale także do studiów.

Absolwenci klasy o profilu prawniczo-ekonomicznym, w zależności od wybranego oddziału mogą w przyszłości podjąć naukę na kierunkach: prawniczych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych.

prawnicze
prawo, prawo finansowe i skarbowość, prawo pracy i polityka zatrudnienia, prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja,
humanistyczne
historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,
społeczne
psychologia, socjologia, kognitywistyka, psychologia w biznesie, europeistyka,
ekonomiczne
ekonomia, gospodarka i administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, bankowość.

Pozostałe klasy pierwsze

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie czterech klas. Dowiedz się więcej o wybranym profilu!

A

humanistyczno-psychologiczna

C

matematyczno-biologiczno-chemiczna

D

matematyczno-fizyczno-informatyczna