Oddział B

 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski i wiedza o społeczeństwie,

 • matematyka realizowana w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 4 godziny w cyklu nauczania,

 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie.

Warto wiedzieć, że:

 • język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych,

 • drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski,

 • język włoski i język francuski są realizowane od podstaw,

 • język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki (warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba uczniów).

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:

 • prawnicze: prawo, prawo finansowe i skarbowość, prawo pracy i polityka zatrudniania, prawo bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • humanistyczne: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, religioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją,

 • społeczne: politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, psychologia w biznesie,

 • ekonomiczne: ekonomia, gospodarka i administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, bankowość.

Zobacz jak rozwijamy zainteresowania naszych uczniów z przedmiotów humanistycznych.

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

 

Pozostałe klasy pierwsze: