Oddział B - prawniczo-ekonomiczny

Klasa dla osób zainteresowanych nauką historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym.

Oddział B

Charakterystyka oddziału B:

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski i wiedza o społeczeństwie,
  • matematyka realizowana w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 4 godziny w cyklu nauczania,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie.

Warto wiedzieć

język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych

drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski,

język niemiecki i język hiszpański mogą być realizowane od podstaw lub jako kontynuacja nauki (warunkiem utworzenia grupy jest odpowiednia liczba uczniów).

język włoski i język francuski są realizowane od podstaw,

Co dalej?

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:

prawnicze


prawo, prawo finansowe i skarbowość, prawo pracy i polityka zatrudniania, prawo bezpieczeństwa wewnętrznego,

humanistyczne


historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i zarządzanie informacją

społeczne


politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, psychologia w biznesie,

ekonomiczne


ekonomia, gospodarka i administracja, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, bankowość.


Zainteresowania

Zobacz jak rozwijamy zainteresowania naszych uczniów z przedmiotów humanistycznych.

Języki obce

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

Pozostałe klasy pierwsze

A

humianistyczno-lingwistyczna

C

biologiczno-chemiczna

D

matematyczno-chemiczno-biologiczna

E, F

matematyczno-fizyczno-informatyczne