Oddział A - humanistyczno-lingwistyczny

Klasa dla osób zainteresowanych nauką języków oraz historii w zakresie rozszerzonym. W ramach tej klasy funkcjonują dwa oddziały - A1 i A2.

Oddział A1

Charakterystyka oddziału A1:

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski,
  • język niemiecki (od podstaw) realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 3 godziny w cyklu nauczania,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub drugi język obcy.

Oddział A2

Charakterystyka oddziału A2:

  • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski,
  • język hiszpański (od podstaw) realizowany w zwiększonym wymiarze godzin – dodatkowe 3 godziny w cyklu nauczania,
  • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski oraz wyższy wynik z przedmiotów: historia lub drugi język obcy.

Warto wiedzieć

język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych

uczniowie tej klasy mają dodatkową godzinę matematyki w celu dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Co dalej?

Absolwent tej klasy może wybrać następujące kierunki studiów:


Zainteresowania

Zobacz jak rozwijamy zainteresowania naszych uczniów z przedmiotów humanistycznych.

Języki obce

Zobacz jak uczymy języków obcych w naszym liceum.

Pozostałe klasy pierwsze

B

prawniczo-ekonomiczna

C

biologiczno-chemiczna

D

matematyczno-chemiczno-biologiczna

E, F

matematyczno-fizyczno-informatyczne